Mitt sista inlägg på väldigt länge

Av förklarliga skäl går bloggen i ide i ca 1 år och 5 månader och detta blir mitt sista inlägg på väldigt länge.

Jag vet inte om jag kommer att få någon möjlighet att skriva något innan dess, eller om jag isåfall hellre väljer att lägga eventuell ledig tid på familjen och vänner.

Jag vill passa på att tacka alla mina läsare och bloggvänner för åren som gått och hoppas att vi får nöjet att lära känna varandra på nytt framöver.

Om du undrar varför jag gör detta avbrott så rekommenderar jag dig att läsa mitt senaste inlägg.


Publicerat i Diverse | 279 Responser

2,5 års fängelse för svensk webbutvecklare

I början av 2007 greps fem svenska män misstänkta för grovt narkotikabrott, grovt brott mot lagen om handel med läkemedel samt grovt bokföringsbrott. Anledningen var att de hade varit delaktiga i utländska nätapotek.

Hos några av männen som bodde i Sverige genomfördes husrannsakningar i samband med gripandet, samtidigt som det hölls utfrågningar med förtvivlade sambor med småbarn hemma.

Oförstående och upprivna lämnades dessa sedan ensamma, utan någon som helst förklaring till varför deras män hade gripits eller varför deras tillhörigheter hade beslagtagits.

Några av männen som bodde utomlands greps i sina bostäder och transporterades sedan till Sverige. Senare under året greps ytterligare en man och en sjunde man delgavs misstanke.

Merparten av männen häktades och någras tillgångar blev tagna i kvarstad. Några av männen var häktade med restriktioner i över ett år innan första rättegången. Samtliga misstänkta nekade till brott.

Männen var i medelåldern, hade väletablerade familjeliv med barn och var tidigare ostraffade. En av dem var en 36-årig webbutvecklare som under en begränsad tid huvudsakligen hade fungerat som IT-support (svarade på e-postmeddelanden från besökare och kunder) samt hade satt samman en hemsida.

Utredningen som låg till grund för häktningarna var, enligt utredningsledaren vid Rikskriminalpolisen, en av de största i Europa om narkotikaklassade läkemedel som sålts via Internet. Utredningen var omfattande och hade pågått i över ett år innan ingripandena.

Media var snabba att blåsa upp storyn eftersom några av produkterna som funnits på hemsidorna var narkotikaklassade i Sverige. Det spekulerades i media att cirka 80 procent av kunderna återfanns bland amerikanska tablettmissbrukare. En stor del av kunderna fanns visserligen i USA, men att det skulle vara tablettmissbrukare stod inte någonstans i utredningen utan uppgiften var tagen ur luften.

Här är ett urval artiklar:

Svd – Svenskar åtalas i global droghärva

Realtid – Sju åtalas för illegalt nätapotek

Nyhetskanalen – Åtalas för illegalt nätapotek

Metro – Nätapotek sålde droger för 30 miljoner

Dagens Juridik – Nätapotekare åtalas för grovt narkotikabrott

HD – Sju åtalas för illegalt nätapotek

svt – Sju åtalas för illegalt nätapotek

DN – Sju åtalas för illegalt nätapotek

SMP – Sju får fängelse för internetdroger

Tingsrätten

I slutet av 2007 meddelades att åtal skulle väckas mot männen och fjärde februari 2008 inkom ansökan om stämning till Attunda Tingsrätt.

Samtliga försvarare lämnade unisont in en gemensam inlaga innan rättegången, i vilken man gjorde gällande att stämningsansökan måste avisas på den grunden att det inte förelåg ett förordnande om rätt till åtal från Regeringen enligt brottsbalken 2 kap 5 § 2 stycket. Av 2 kap 5§, andra stycket brottsbalken följer att åtal för brott som förövats utom riket får väckas endast efter förordnande därom. Åtalet borde med andra ord avvisas.

Tingsrätten avslog detta.

Under rättegången förklarade de åtalade att affärsidén var att skapa hemsidor på Internet där man erbjöd försäljning av läkemedel. Hemsidorna var placerade på servrar utomlands och all hantering av produkterna sköttes utomlands. Läkemedel köptes in billigt, receptfritt och öppet över disk på apotek i Sydeuropeiska och Asiatiska länder och såldes via Internet till högre priser till kunder i västvärlden och i synnerhet till amerikaner.

Produkterna såldes till kunder i ca 65 länder, men inte i Sverige, och de förvarades heller inte här. Därför gällde inte svensk lag, hävdade de åtalade. Värt att notera är att verksamheten inte hade polisanmälts av någon myndighet eller privatperson i något land och det presenterades inga konkreta bevis på att något brott hade begåtts i något land.

Försvaret argumenterade att vissa Tv-kanaler sänder reklam som riktar sig direkt till underåriga, vilket är förbjudet i Sverige. Man ser till att sändningen sker från ett annat land genom utländska bolag som ansvarar för utsändningarna. Programtablåerna (inklusive annonsinnehåll) planeras och administreras dock från Sverige.

casinoföretag

betway

Man påpekade även att reklam för exempelvis alkohol och nätpoker publiceras i svensk media, direkt riktat mot svenska kunder – varor och tjänster som är kraftigt reglerade enligt Svensk lag. Casino- & pokerföretagen sköter administrationen och innehållet i sina tjänster ifrån Sverige, men servrarna är placerade utomlands (ofta Malta) och ägs av utländska bolag.

Tingsrättsförhandlingarna påbörjades den 11 februari och pågick i 14 dagar fram till den 18 mars. Tingsrättens dom meddelades den 4 april (Mål nr B 1620-07) och samtliga åtalade ansågs, till försvarets och de åtalades stora förvåning, skyldiga till grovt narkotikabrott med mera.

Webbutvecklaren, som under en begränsad tid fungerade som IT-support, fick 2 års fängelse för grovt narkotikabrott med mera.

Dock dömdes ingen för brott mot lagen om handel med läkemedel.

Svea Hovrätt

Tingsrättsdomen överklagades till Svea Hovrätt av både försvarare och åklagaren. Försvararna ansåg alltjämt att det inte förelåg svensk domsrätt i målet. De gärningar som åklagaren rubricerat som brott hade inte begåtts i Sverige eller riktats mot svenska intressen. Åklagaren hade ännu inte fått något förordnande från Regeringen att väcka åtal för brott.

Åklagaren var med andra ord inte behörig att väcka åtal och verksamheten kunde inte rubriceras som brott enligt Svensk lag. Åklagaren överklagade då denne bland annat ansåg att de dömda även gjort sig skyldiga till brott mot lagen om handel med läkemedel.

Svea Hovrätt beviljade prövning av tingsrättens dom och förhandlingarna inleddes den 29 maj 2008. Även denna rättegång pågick under 14 dagar och avslutades den 19 juni 2008.

I domen från Tingsrätten blev det klarlagt att ingen fysisk hantering av läkemedel hade skett i Sverige, dvs inte en enda tablett hade passerat Sveriges gränser vare sig i köp- eller försäljningsled. Vederlag för försålda tabletter hade satts in på konton i andra länder. Produkterna hade utbjudits på tre hemsidor och samtliga dessa hemsidor var så konstruerade att de inte riktade sig mot den svenska marknaden. De servrar som styrde hanteringen hade inte varit placerade i Sverige.

Ännu en gång argumenterade försvaret för att

Internet är gränslöst. Hemsidorna syns över hela världen och innehållet kan under inga omständigheter vara olagligt i annat land än det land där respektive server är belägen. Det finns en rad paralleller inom olika verksamhetsområden där man i motsvarande situationer inte funnit svensk domstol behörig. Som exempel härpå må nämnas TV-reklam, nätpoker, auktionsförfarande m m.

Försvarsadvokaterna och de dömda fick återigen inget gehör.

Fem av männen dömdes (Mål nr B 3383-08) även i Svea Hovrätt för narkotikabrott, men av varierande grad. Två av dem ansågs nu vara huvudmän och dömdes därför till grovt narkotikabrott, medan de andra tre dömdes för medhjälp till grovt narkotikabrott.

En av de återstående två tidigare dömda männen friades på punkten som gällde narkotikabrott och den andra plockades ur Hovrättsförhandlingen för att få en egen rättegång vid ett senare tillfälle. Detta då att det framkom misstankar om att det kan ha förekommit brottsprovokationer som låg till grund för bevisningen i hans fall.

Det nya i Hovrättsdomen var att alla utom den bortplockade mannen även ansågs kunna dömas, i olika grader, för brott mot lagen om handel med läkemedel. De två s.k. huvudmännen dömdes till brott mot lagen om handel med läkemedel och de andra fyra männen till medhjälp därtill.

Webbutvecklarens dom höjdes från 2 år till 2 år och 6 månader eftersom punkten medhjälp till brott mot lagen om handel med läkemedel lades till domen.

Högsta Domstolen

Svea Hovrätts dom överklagades till Högsta Domstolen och under hösten meddelades prövningstillstånd i delar av Hovrättens dom. Denna gång blev det ingen traditionell förhandling utan målet föredrogs av HD den 5 november, men då man inte kunde fatta något beslut vid detta tillfälle så hade de en fortsatt föredragning den 20 november.

Den 5 december 2008 kom Högsta Domstolens utlåtande (Mål nr B 3064-08) som konstaterade att Hovrättens domslut stod fast. Några av männen hade agerat från Sverige och verksamheten ansågs därför ha begåtts här och kunde prövas och dömas av svensk domstol.

Bland annat skriver HD följande i domen;

Inom EG-området ska principen om ursprungsland gälla. Lagen i det land, där den som tillhandahåller tjänsten är ”etablerad”, ska tillämpas.
Om inte svensk lag tillämpades för att skydda även utländska konsumenters säkerhet och hälsa i sådana här fall ”skulle Sverige kunna framstå som en lämplig bas för oseriös läkemedelshandel”.

Tanken bakom ovanstående konstaterande är sund, men i detta mål var det aldrig tal om någon oseriös läkemedelshandel utan en strikt affärsmässig verksamhet. Inga polisanmälningar hade inkommit i något land och inköp gjordes öppet över disk med försäljarens tillstånd.

De dömda männen fick mellan två och ett halvt år och åtta års fängelse för bland annat grovt narkotikabrott, brott mot lagen om handel med läkemedel och medhjälp till dessa brott.

Webbutvecklaren dömdes alltså för medhjälp till grovt narkotikabrott och medhjälp till brott mot lagen om handel med läkemedel mm. Påföljden blev fängelse i 2 år och 6 månader. Det han gjort var att svara på e-postmeddelanden från intressenter och kunder, samt satt samman en hemsida (lokaliserad på en server utomlands).

Här är ett urval artiklar:

1318 – Receptfritt på nätet

Sigtunabygden – Internationellt nätapotek brott mot svensk lag

UNT – Internationellt nätapotek brott mot svensk lag

Slutord

Om man ska försöka tolka HDs dom, så döms samtliga män eftersom några av dem har suttit på kontorsstolar i Sverige när de utförde sitt arbete. Det spelar med andra ord ingen roll om servrar, hemsidor, inköp och hantering av produkter eller kunder befinner sig eller utförs utomlands.

Männen bosatta i Sverige använde Internet för att sköta sina respektive uppdrag, men eftersom de befann sig i Sverige när de var uppkopplade kan de dömas enligt svensk lag. Det får en att ifrågasätta om Internet verkligen har någon framtid…

Vill du läsa mer så kan du beställa domarna genom länken nedan. Ange domarnas nummer som står ovan.

Beställning av domar/beslut

Uppdatering 090504: I vart fall tre av männen, bland annat webbutvecklaren, har eller kommer att överklaga Högsta Domstolens dom till Europadomstolen. Dock kan det ta många år innan deras avgörande meddelas, vilket innebär att fängelsestraff redan kan ha avtjänats.

Har du några synpunkter, åsikter eller tankar kring detta inlägg? Kommentera gärna, men vänligen ha överseende med att det, av vissa förklarliga själv, kan ta lång tid innan jag svarar på det du skrivit.


Publicerat i Diverse | 73 Responser